Om oss

Om oss

Höglandsschakt – Med 45 år av Markarbeten

1974 anställde Gustav Andersson sin förste grävmaskinist. I samma stund etablerades Höglandsschakt AB. Sedan dess har vi vuxit organiskt gentemot Jönköping läns efterfrågan av våra tjänster.

45 år senare drivs verksamheten vidare av familjen Andersson, numera under sonen Johan Anderssons regi, men vi karaktäriseras fortfarande av de ledord som Höglandsschakt alltid stått på – korta beslutsvägar, inga omvägar och flexibla arbetsprocesser.

Med detta kombinerar vi hög kundservice och en gedigen maskinpark, vilket gör oss till den enda leverantör av markarbeten du kommer behöva vara i kontakt med.

Bergtäkt för snabbare leveranser
Genom vår egna ber- och grustäkt kan vi, utan mellanhänder, frå fram all sorts material för ditt projekt. Snabbt, lätt och smidigt. Vi utför även sortering av matjord