ENSKILT VATTEN & AVLOPP

För  att du skall ha bekymmersfritt hus, är det viktigt att ha ett korrekt utfört avlopp.

Vi på Höglandsschakt har betydande erfarenhet av avloppslösningar på i tätort och på landet och kan erbjuda en professionell bedömning av just ert behov, med tillhörande kostnadsförslag

Vi kan leverera 

  • Trekammarbrunnar betong eller plast
  • Reningsverk
  • Pumpbrunnar
  • Täta eller konventionella markbäddar

Väljer Ni sedan oss som entreprenör så hjälper vi er även med

  • Projektering av arbetet
  • Utsättning av el och vattenledningar
  • Leveranser av material
  • Stensättning & utläggning matjord

Vi kan även gräva er vattenbrunn eller djupborra i berg

Ring eller maila  så ger vi ett kostnadsförslag

Johan 070/5274610

info@hoglandsschakt.se

<< Gå tillbaka till Våra tjänster